Karlstad Kakels historiaOscar Andersson grundade Karlstads Kakelaffär AB redan 1919.

På Herrhagsgatan bedrevs verksamheten som mur- och kakelugnsmakeri. Sedan flyttade Karlstads Kakelaffär AB till Haga, på Nygatan vid den gamla östra stenbron. Han anställde 8 murare och plattsättare och arbetade med Ekeby- och Kolmårdsmarmor. Det var då ett dotterbolag till Karlstads Marmorsliperi. Oscars fru Anna var med och skötte kontoret och 1928 föddes sonen Lennart.


Annons i NWT, 3 november 1932 Annons i NWT, 3 november 1932

På 30-talet flyttade rörelsen till den gamla hamnen och efter att Oscar Andersson avlidit drev Anna företaget vidare med 4-5 anställda, medan Lennart fick lära sig det mesta, bland annat på Karlskogas Kakelfabrik. Flest anställda hade företaget 1935, då med 15 personer. Lennart fick överta skötseln av företaget när hans mor dog och 1972 började direktimporten från Italien. 

Alla dessa upplysningar kommer från Aston Andersson. En vän till Lennart sedan 1946, som också blev delägare 1977 i Karlstads Kakelaffär AB. Lennart och Aston drev företaget tillsammans fram tills det att Lennart avled 1989.

Då hade Karlstad Kakelaffär AB blivit ett dotterbolag till Järn och Hushåll, som hade sitt kontor på andra våningen i samma magasin. Det var Järn och Hushåll som började med försäljning av badrumsmöbler. 1992 köpte en av delägarna i Järn och Hushåll ut Karlstads Kakelaffär AB och drev rörelsen tillsammans med Aston fram till dennes pensionering 1996.

I dag driver Mona och Bo Westman tillsammans Karlstads Kakelaffär AB. 2005 beslöts det att påbörja en modernisering. Följderna blev bland annat en ny och enklare logotyp.

SERVICE OCH KVALITET

Karlstad Kakels ledord som har hängt med sedan 1919. Den nya logotypen symboliserar ert rum och vi hoppas också den hänger med länge.

Sedan påsken 2016 har Karlstad Kakel bytt lokaler. Det gamla Magasin 2 i Inre Hamn renoveras och har fått andra planer inför framtiden. De nya lokalerna på Kolvgatan 7 (Våxnäs) har byggts om och fungerar utmärkt med lättare tillgänglighet, större kundparkering, bättre logistikhantering för ut- och inleveranser samt ett helt nytt koncept i butikslokalen.